Olika ljudteknikerjobb

Olika ljudteknikerjobb

Mer om ljudteknikerjobb

Vi har redan berättat en hel del om vad en ljudtekniker sysslar med, men det finns flera områden att ta upp. Som du nu lärt dig är det en ljudtekniker som ansvarar på all ljudteknik på en radiostation, i en musikstudio, på en konsert eller när det gäller något annat framförande där det måste finnas ljud. Även när det gäller att behärska musik, ljudmix, men en ljudtekniker bör också påverka soundet i musiken, särskilt när det gäller en inspelning. Därför kan en ljudtekniker även kallas för ljuddesigner eller till och med musiktekniker.

Filmbranschen

När det gäller filmbranschen särskiljer man på ljudteknikern som är den som tar upp ljudet under en filminspelning, och sedan är det ljudläggaren, dialogläggaren och ljuddesignern som ansvarar för ljudet vid efterarbetet. Den som har det mest kreativa ansvaret är oftast ljuddesignern.

I studion

Om du jobbar i en studio, kan ljudteknikern även kallas för inspelningstekniker. Jobbar du med liveinspelningar är det inspelningstekniker som gäller, för då ska inspelningen bestå av att använda olika ljudeffekter, ljudprocessorer och EQ, och det är för att de olika ljudnivåerna ska bli jämna. Ljudteknikern ska även kunna förstärka ljud och kunna mixa ljudet, att också kunna placera ut signalförstärkare, mikrofoner och ställa in ingångsnivåer. När det gäller ovanstående brukar det gälla jobb där du producerar ljud för radio, tv, musik, film eller för de elektroniska produkterna som behövs i dataspel.

Liveljudstekniker

Jobbar du som en liveljudstekniker har du flera olika uppgifter för att se så allt omkring fungerar. Du måste se till att kablarna och all övrig utrustning fungerar som de ska. Om någonting inte skulle fungera, måste du som liveljudstekniker själv försöka laga utrustningen, eller skicka in vissa delar på reparation, för allt måste fungera när det ska användas. Du bör också se till ett det ska finnas en extra utrustning på plats, för att du fort ska kunna byta ut delar under en sändning i fall något skulle gå sönder. En annan sak som du måste klara av och det är att koppla in en utrustning efter de akustiska krav som måste finnas på platsen, och se till att du har personal med kunskaper inom säkerhet. Du ska se till att ljudkvaliteten är som den bör vara, och givetvis måste du vid behov kunna sköta olika felsökningar.

Studiotekniker

Jobbar du som studiotekniker är det i själva studiomiljön du håller till, du ser till att anläggningen som finns tillgänglig och som behövs fungerar som de ska. Du är även den person som tar hand om mix-inspelningarna, numera är det också vanligt att en studioteknik även jobbar som musikproducent.