Utbildningar inom ljudteknik

Högskole- och universitetsutbildning, Stockholm

I Stockholm finns en kandidatutbildning på 180 hp helfart som också är en bra utbildning inom filmljud. Den här inriktningen är inom filmljud och vänder sig till alla som vill arbeta som ljudtekniker inom spel och film. Du får både teoretisk och praktisk undervisning för att klara av att arbeta inom dessa områden. Om du väljer att jobba som filmtekniker är det i två delar man delar upp arbetet i. Antingen är du en del av filmteamet som har som uppgift att spela in scenljudet, detta är ett avancerat tekniskt och kreativt arbete och detta arbete kräver att du är lätt att samarbeta med. Nästa del är det arbete när filmen ska ljudläggas, efter att filmen är klippt sker detta, och är den delen som är mest kreativ, för nu är det musiken till själva filmberättelsen som ska göras och den bör passa in i filmens miljö. Vi har även spelljudteknikern, och den personen har ett tekniskt och kreativt jobb, men med andra krav ställda, och det är hur ljuden ska spelas in och samarbetet med de andra i produktionsteamet måste fungera. Viktigt är att dina kunskaper i dramaturgi fungerar bra, för just den delen är mycket efterfrågade inom de spelföretag som finns. Vill du jobba inom film och spel är samarbete viktigt.