Allmänt om ljudteknik

Ljudteknik som gått framåt

Grammofonen

Grammofonen uppfanns 1887 av Emile Berliner och blev den mest betydelsefulla musikspelaren ända tills CD-spelaren kom 1991 explosionsartat och sålde fler CD-skivor än grammofonen. På grammofonen lägger man en så kallad LP-skiva som ljudmedium, och de ljudvågor som registreras i en fåra, rör sig i sidled. Om vi jämför med de rullar som fanns på fonografen bli nu ljudåtergivning bättre, däremot är nackdelen att du inte kan göra inspelningar själv.

Trådspelare

Vad är en trådspelare? Jo, en slags teknik som du kan bevara inspelat ljud på med magnetiska ståltrådar som i sin tur spelas i en trådspelare. Redan på 1890-talet provade teleingenjören, Valdemar Poulsen, från Danmark att spela in ljud på en ståltråd som är magnetiserad och på så sätt utvecklades denna teknik till telegrafonen. Den äldsta inspelningen som kunde bevaras gjordes redan 1900, och denna telegrafon nyttjades som en telefonsvarare och som diktafon, tyvärr fick den ingen större framgång. Tyskarna Kurt Stille och Ludwig Blattner lyckades förbättra Poulsen konstruktion. De använde stålband istället för tråd, och den så kallade stålbandspelaren utvecklades av tyska Lorentz från år 1930, och användes av svenska Radiotjänst för att spela in radioprogram. De första trådspelarna kom till Sverige första gången 1945. På kontor, domstolar, och hos polisen, vid förhör användes mindre bärbara trådspelare som diktafoner.