Olika ljudteknikerjobb

Ljud på film

De flesta tar för givet att ljudet ska finnas där i bakgrunden när man ser på film. För det är ganska svårt att tänka sig en film som är helt utan ljud och inte alls låter något. Det verkar inte alls särskilt tilltalande. Ljud i film finns där för att berätta och förstärka vad som händer på filmen för åskådarna. Ljudläggningen i en film är därför mycket viktig för berättelsen i filmen.

För det mesta läggs ljudet på i filmen i efterhand och egentligen är det bara dialogen som spelas in vid själva inspelningstillfället. För att får mer information går det att söka online, precis som om man söker efter riktigt billiga mobilskal hos billigamobilskydd.se eller letar efter gamla högskoleprov på nätet, om man skulle vara mer nyfiken angående ljud på film.

Kategorier av ljud

Här kommer några av de kategorier av ljud som finns med i filmer.

Trampljud

Trampljudet är helt enkelt ett samlingsnamn för de ljud som läggs på filmen i efterhand. Då kan det vara alla ljud så som steg, vind, motorljud, grusgång, knarrande dörr och så vidare. Själva ordet tramp kommer egentligen från sådana ljud som människor skapar när de rör på sig. Då har man spelat in olika ljud i samband när människor går, klär på sig, lagar mat med mera. Dessutom gäller det att få dessa ljud att komma i synk tillsammans med rörelsen i filmen under ljudläggningen.

Ljud som inte berättar

De ljud som inte berättar något är ett sådant ljud som måste finnas med, för att det ska väcka uppmärksamhet. Ett exempel på sådant är om det är steg på en grusgång, finns inte ljudet med så kommer det att väcka en oönskad uppmärksamhet.

Ljud som berättar

Det är ljud som ser till att tillföra information till filmen. Ett sådant kan vara ett subjektivt ljud som filmkaraktären hör inne i sitt huvud och som åskådarna får höra. Det kan vara sitt hjärtljud, total tystnad eller småljud som är höga i situationer där det finns mycket ljud (då i inne i huvudet). Annars kan det var ljud som effektljud eller ljud från det negativa rummet.

Effektljud

Ett effektljud är ett ljud som egentligen inte finns med naturligt i scenen, som exempelvis ett eko, mullrande baston eller ett slag som blir förstärkt.

Negativa rummet

Negativa rummet ljud är sådant som hörs utanför bilden. Ett sådan ljud beskrivs som till exempel att en person befinner sig inne i ett hus och publiken hör att en bil kör upp på garageinfarten utanför. Detta gör att åskådarna skapar sig en bild inne i sina huvuden och på så vis skapar en framåtrörelse. Publiken vill se vad det var för bil som kom, vilket gör att det blir mycket effektivt om ett sådan ljud används på rätt sätt.

Dessa var bara ett fåtal av de ljud som läggs på filmer!