Utbildningar inom ljudteknik

Utvecklingen av ljud

För att förstå hur vår teknologi gällande ljud har kunnat utvecklas så behöver man först och främst kolla på var ljud kommer ifrån från första början.

Så vad är då egentligen ljud?

Ljud är i grund och botten vibrationer som kommer till av att någonting rör sig genom luften, oavsett om det gäller flera meter eller bara ett bara millimeter. Alla de olika sätt som kan orsaka vibrationer ger upphov till ljud. För att förstå det hela så kan man föreställa sig en gitarr. Den har sex strängar som alla är av olika tjocklek, bara det kommer att ge olika ljud. Ju mindre strängen är desto ljusare ljud. Men det är inte bara det som påverkar, det krävs även att varje individuell sträng har rätt spänning för att få önskat ljud. Olika spänningar kommer att ge olika ljud.

Man kan enkelt säga att de egenskaper ett föremål som sätts i rörelse har är vad som avgör vilket typ av ljud som kommer att återspelas. Föremål med större densitet ger generellt sett ett dovare ljud och tvärt om.

Teknologins framsteg

Som man enkelt förstår så har dagens teknologi kommit så pass långt att vi kan göra nästan alla möjliga tänkbara saker med ljudet. En så alldaglig sak som en dator kan generera en mängd olika ljud ”on demand” utan att det är några som helst problem. Allt handlar som sagt om vibrationer, och det är ytterst små vibrationer som kan ge stora ljud.

Det finns dock begränsningar i teknologin, och i ljudet över huvud taget. Vibrationerna avtar mer och mer ju längre det färdas, vilket vi människor uppfattar som att ljudet blir svagare och lägre. Alla vet att ju närmare ett ljud man är, desto bättre hörs det. Det har helt enkelt att göra med att ljudvågorna möter ett visst motstånd i vår luft vilket leder till att ljudet inte kan färdas på obegränsade avstånd.

Användning

Ljud används på en mängd olika vis. Det brukar kunna användas till att göra musik, visa allaannonser och även för vetenskap och forskning. Bland annat så grundar sig teknologin som kallas för ”sonar” på ljud. Man skickar ljudvågor och ett instrument läser av hur lång tid det tar för ljudet att komma tillbaka till sin ursprungliga källa och även i vilken styrka, vilket kan ge en bra bild av hur det ser ut där ljudet studsar. Detta brukar användas mycket ute på sjön och havet, framför allt bland fiskare som letar efter den perfekta platsen att fånga fisk på. Skickliga fiskare kan även urskilja vilka fiskar det är som finns under båten med hjälp av sonar vilket är en väldigt användbar egenskap när man letar efter någon specifik art, som till exempel

lax eller torsk.