Allmänt om ljudteknik

Ljudisolering för bättre ljudkvalité


En god ljudisolering är A och O för den som vill ha ett bra ljudomfång i ett rum eller i en ljudstudio. Det gamla knepet med att sätta äggkartonger på väggen för att ljudisolera, får mest anses vara en seglivad myt och det fungerar i praktiken dåligt. Numera finns en uppsjö med olika ljudplattor av olika material att sätta på väggarna. Hur ett rum är inrett påverkar inte bara ljudet som strömmar ur högtalare utan även hur våra röster låter då vi talar med varandra. Ljudisolering är därför extra viktigt i utrymmen, exempelvis på kontor, där människor pratar mycket i sina telefoner. Många företag lägger ned stor möda på att hitta ett bra mobilabonnemang för företag men glömmer helt bort att satsa på ljudisolering och bra utrymmen att tala i.

Ljudisolera för bättre allmän-ljud

Man ljudisolerar rum och andra utrymmen för att skapa en bättre akustik. Man når även en bättre avkopplande miljö generellt om ljudet inte tillåts studsa mellan vägarna utan absorberas av olika material. Man kan också experimentera med ljudisoleringen för att få fram just den ljudbild man önskar då man exemplevis spelar musik. I moderna hem råder ofta en sparsam stil som många gånger låter allt förekommande ljud i ett hem, få fritt spelrum och fortplanta sig mellan de nakna, hårda ytorna. I äldre hus har man kanske inte ens tänkt tanken på att ljudisolera mellan rum, så den ljudmedvetna kan hamna att öppna upp (icke-bärande) väggar för att fylla på med ljudisolerande material. O-isolerade mellanväggar gör att rummen blir till “trum-redskap” för ljudet och lådor som förstärker varje litet ljud. En populär lösning är att använda ljudabsorberande plattor, som man helt enkelt hänger på väggarna.

Ljudisolering vägg


Det är inte inte i alla byggnader det finns tillräckligt bra förutsättningar för ljudisolering från början. Hus byggda under en tid, då man kanske inte hade samma krav på ljudisolering eller ljudkvalité, kan ha sådant mellanrum i mellanväggar att ljud t.o.m förstärks, väggarna kan då olyckligt fungera som “baslådor”. Ibland är den enda lösningen att helt byta ut mellanväggarna för att få bukt med problemen. Att smycka ut väggar och tak med absorberande material och former kan vara en annan lösning, biliotek är ofta bra exempel på detta.

Mellanväggar som ljudisolerar dåligt kan även kombineras med en så kallad bullerskiva, lösningar finns för att montera denna på utsidan för att undvika en mer kostsam nedrivning av väggen.

Ljudisolera rum

Man kan även använda särskilda mattor, som är avsedda för att ljudisolera rum. Dessa kan många gånger användas effektivt tillsammans med andra absorbenter som du hänger på väggarna. Fördelen med mattorna är att du enkelt kan flytta runt dem, om du vill fokusera på ett annat rum. Mattorna kan kosta en hel del, så det kan vara bra med att dela en matta mellan två rum och helt enkelt flytta den, dit den behövs mest. Många absorbenter görs idag som små konstverk och är tänkta att kunna passa in snyggt och personligt i ett hem.