Olika ljudteknikerjobb

Jobba utomlands

Olika ljudteknikerjobb

Du som gått någon form av ljudteknikerutbildning kan även jobba utomlands, och det ger givetvis en mycket bra erfarenhet. Vissa jobbar en kortare period utomlands medan andra stannar kvar länge, eller till och med bosätter sig där de jobbar, för att de trivs så bra, och att det finns ett samarbete som fungerar perfekt. Det finns kvinnor som flyttar utomlands även om det är ett mansdominerat jobb, och kvinnosynen inte alltid är den bästa i vissa länder. Är du en tuff tjej, som vågar säga ifrån, ställa krav och vågar visa vad du kan, är detta säkert ett drömjobb. Du kan även plugga till ljudtekniker utomlands, och i England finns många bra skolor.

Att kunna medla mellan olika parter

I England kan det komma kända musiker och då är det viktigt att du som ljudtekniker kan ställa in ett mixerbord så inga problem uppstår. Kända artister är vana att känna sig trygga med de ljudtekniker de arbetar med, då är det viktigt att du kan ditt jobb perfekt, och får dem att känna sig bekväma i ditt sällskap. Som utbildad ljudtekniker kan du också få ta jobb som producent, och kunna göra remixer. Ett vanligt jobb som ljudtekniker är att sätta upp en scen, se till att all elektricitet och kablar är på plats. Att kunna förhandla mellan olika parter är också en viktig del av en ljudteknikers jobb, och här är av extra vikt att du inte tar det personligt och går och ältar det som sagts. Som sagt är det många olika moment som ska göras, inte bara sköta ljudet. Det råder även stor konkurrens om dessa jobb, de är mycket attraktiva, givetvis beror det på inom vilken bransch du jobbar inom, men du måste visa att du är en tillgång som det företag du jobbar inom inte kan klara sig utan just dig.

Detta är en mansdominerande bransch

De flesta vet nog att när det gäller ljud- och musikproduktion så är den branschen mansdominerad. I vissa länder blir vissa musiker skeptiska om det är en tjej från Sverige, och kanske även ung tjej som ska sköta ljudet. Ibland undrar de vart ljudtekniker är, för de är svårt att få in att även en tjej kan vara det. Jobbet som ljudtekniker är ett fysiskt jobb, du måste ibland lasta tunga saker, kablar och högtalare, visst kan du alltid be om hjälp, men ibland finns det kanske ingen i närheten att fråga, eller så är alla upptagna med sina jobb, att de inte hinner hjälpa till.

Berlin

Nu 2018 ser det ut som om en viss del av musikproduktionen är på väg att flytta till Berlin, och det är för allt är billigare där, även där finns det jobb för ljudtekniker, det är ett jobb som alltid kommer att behövas, och tekniken utvecklas även hela tiden. När det gäller teknik och kablar, fungerar det ungefär likadant i vilket land du jobbar i, så varför inte passa på att jobba lite varstans i världen medan du är ung och orkar.