Allmänt om ljudteknik

Hur ljudets har utvecklat genom åren

Här ska vi ta upp lite om ljudets utveckling genom tiderna, kan vara intressant att veta. Ljudets utveckling har ägt rum i över 130 år, och utvecklingen har varit enorm. Nu ska vi ta dig på en resa från 1700-talet, och framåt.

Speldosor

Under slutet av 1700-talet kom de äldsta speldosorna, de flesta var tillverkade av hantverkare som arbetade hemma, och de flesta speldosor tillverkades i Schweiz. Runt en cylinder drevs ett fjäderverk och där var ett visst antal metallpiggar fästa. De här metallpiggarna smällde på metalltungor som var olika långa och på så sätt gav de ifrån sig olika toner. Speldosorna blev mycket populära på 1810-talet, och fram till 1869 installerades de i enkla trälådor, som gjorde att klangen förstärktes. Vid 1870-talet började lådorna att utsmyckas med vackra dekorationer, de dyrare speldosorna fick ett klockspel, de olika cylindrarna kunde bytas ut på de exklusivaste speldosorna. Under den här tiden spelades musik från klassiska verk, som polkor, marscher eller valser.

Fonografen

År 1877 lanserades fonografen, en maskin som det gick att spela in ljud på, och efteråt gick det att spela upp samma ljud igen. Det inspelade ljudet var inte av hög kvalitet, men denna uppfinning ledde till en utveckling av olika ljudmaskiner som pågår fortfarande. När det gäller fonografen spelas ljudet in på en slags spole, och den snurrar med en hastighet som är konstant. Ljudspåren graveras in med en nål på rullen som i sin tur sitter fast vid ett membran, och detta membran vibrerar då i takt med de ljudvågor som stöter emot det. Det finns en tratt på fonografen som gör att ljudvågorna förstärks om du pratar eller spelar i den. Även om ljudåtergivningen var väldigt dålig, växte ändå intresset för musikunderhållning, både hemma, på kaféer, biograffoajéer, och i olika samlingslokaler. Grammofonen tog över i slutet av 1910-talet, och fonografens epok var över.