Allmänt om ljudteknik

Allmänt om ljud

Ljud och hörsel

När det gäller ljud menar man inte bara den mekaniska vågrörelsen, utan också det som kallas för hörselförnimmelsen. Man kan tro att ljudvågor transporterar mycket effekt, men det är tvärtom, de transporterar förhållandevis lite effekt, exempelvis skickar en person som pratar endast ut någon tusendels watt. Det ljud du som människa kan höra ligger på omkring 20–20 000 Hertz. Ljud som har en lägre frekvens än 20 Hertz, kallas infraljud, och ljud som har en frekvens på mer än 20 000 Hertz kallar man ultraljud. Ljudvågorna fångas upp till ytterörat, eller öronmusslan som det också kallas, och även av den yttre hörselgången, ljudvågorna leds in mot din trumhinna som då sätts i vibration. Den här rörelsen förflyttas av de tre hörselbenen: stigbygeln, städet och hammaren till något som kallas för det ovala fönstret, det sitter i den ena ändan på hörselsnäckan, och består av en tunnel som är snäckformad, och som i sin tur är delad i två kanaler av ett membran, som kallas basalmembranet. När det gäller hörselsnäckan så avslutas den med ett elastiskt membran som kallas runda fönstret. I och med att den vätskan som finns i hörselsnäckan via det ovala fönstret uppstår ett vågmönster i vätskan som gör att vätskan sätts i svängning, och då hör du ljud. Har du nedsatt hörsel är det hörselsystemet som är skadat, och den svagaste delen i hörselsystemet är hörselsnäckan.

Andra ljudegenskaper

Ljud kan upprepas flera gånger än en gång, och det genom en naturlig reflektion eller en konstgjord metod, ett så kallat eko, man hör då exakt ett likadant ljud som kommer efter varandra. Detta fenomen är vanligt om man står och ropar högt upp på ett berg.

Tinnitus

När det gäller tinnitus är det ett symptom och ingen sjukdom, man upplever ett ljud som inte egentligen finns, i sina öron eller huvud. Detta ljud är något som du bara hör själv, och de som har tinnitus beskriver det som ett brusande ljud eller en ton. En del säger att det kan låta som en cirkelsåg, en siren eller kanske till och med olika ljud som kommer samtidigt. Tinnitus kan sitta i ena eller i båda öronen. Om du är förkyld, eller har öroninflammation kan du uppleva ett övergående tinnitus, du kan även känna av det om dina muskler i axlar och nacke är spända eller om du varit utsatt för starka ljud.