Kreditkort kan, om de används på rätt sätt, vara ett smidigt tillskott i vardagen. Man ska dock vara väl medveten om att kreditkort, precis som alla andra produkter som leder till att man lever på krediter, kan leda till en skuldfälla och det är därför viktigt att man har ekonomin i ordning och ser till att åtagandena fullföljs.

Kreditkort finns i dag i så gott som varje mans (och kvinnas) plånbok och det har tappat den statusfunktion som den en gång hade. Många kreditkort är dock inte kreditkort, utan vanliga bankkort där man faktiskt inte har någon kredit. Bankkort utan kredit innebär att man inte kan överbelasta dem, det vill säga spendera än man faktiskt har på kortet, någonting som i många fall är positivt.

I vissa fall kan det dock vara lämpligt att ha en kredit, exempelvis om man behöver göra en akut betalning som inte kan vänta till slutet av månaden. Exempel på detta kan vara ett sjukvårdsbesök som ska betalas, en fönsterruta som har gått i kras, en låskolv som måste ersättas eller liknande. Så länge man alltid har i åtanke att krediten är ett lån som ska återbetalas i slutet av månaden så är det inga problem.

En annan sak som man ska vara medveten om när man använder sig av krediten på ett kreditkort är att denna är dyrare än om du skulle betala varan du köper kontant. Skulle du mot förmodan få svårt att betala tillbaks hela beloppet som du är skyldig banken i slutet av månaden och detta leder till en månad med en minusbalans, då kan du dessutom räkna med att räntan kan vara skyhög.

Det viktigaste med kreditkort är alltså att skulden som du har hos banken betalas tillbaks redan samma månad, och att om du inte lyckas med detta, ser till att den betalas tillbaks så snart som möjligt. Kreditkortsskulder har nämligen bidragit till mången skuldfälla och att ha ett överbelastat kreditkort gör fort att betalningarna som banken kräver dig på blir större och större.